Administratie

Financieel G. Hitzert De Cingel 5 8618 NK Oosthem 0515-532324
Ledenadministratie B. Hitzert-Ypma De Cingel 5 8618 NK Oosthem 0515-532324
Collectebonnen T. Hoekstra-de Boer Nijesyl 22 8618 NV Oosthem 0515-442115