Protestantse gemeente Oosthem Abbega Folsgare

Nieuwsbrief n.a.v. Corona-virus,

Oosthem, 13 februari 2020

L.S.,

Gezien de maatregelen die de Nederlandse regering gisteren heeft genomen met betrekking tot het coronavirus, het advies van de landelijke PKN dat daarop volgde, en de brief van de Classis Fryslân (zie bijlage) heeft het moderamen van onze gemeente vandaag een aantal ingrijpende besluiten genomen.

 

De komende drie zondagen geen kerkdiensten in onze dorpen

Besloten is om de kerkdiensten van zondag 15 maart,  22 maart en 29 maart  niet door te laten gaan. In de omliggende ringgemeenten is grotendeels hetzelfde besluit genomen (enkele gemeenten hebben wel besloten over 15/3, nog niet over 22/3 en 29/3). Het klinkt onwerkelijk, maar we menen geen andere keus te hebben. Wel hebben we de mogelijkheid tot een verbindend alternatief: het plan is, dat de voorgangers van onze ringgemeenten de komende tijd gezamenlijk diensten houden (zonder publiek) in de Mauritiuskerk van IJlst. Deze kerk beschikt over kerk-tv. Zo wordt het mogelijk voor alle gemeenteleden om toch, in verbondenheid met elkaar, via internet samen te ‘komen’ rond de geopende Schriften, en te bidden met en voor elkaar. Ga hiervoor naar: www.kerkdienstgemist.nl – dan doorklikken op Fryslân, dan op ‘IJlst,’en dan op ‘Mauritiuskerk.’ Audio: www.kerkomroep.nl

 

Gedurende de maand maart geen bezoeken en andere activiteiten

Conform de vraag van de regering zullen onze bezoekdames en –heren, pastorale bezoekers, ouderlingen, diakenen en predikant de komende tijd geen bezoeken brengen aan ouderen, mensen met verminderde weerstand en zieken, anders dan in hoge pastorale nood. Alle geplande activiteiten (zoals Bijbelleesgroep 18/3, Boeken in de Kerkbank 21/3, Kuiertje 22/3, Eten in Folsgare 27/3) worden afgelast.

 

Het is met pijn in het hart dat we hiertoe hebben besloten. We beseffen ons terdege hoe ontwrichtend de angst voor het virus werkt in onze samenleving en – nu ook – in onze gemeente. Wat ons rest, tegenover zo’n ongrijpbare bedreiging als het virus, is het besef dat wij leven in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning en omkeer. Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen, en ons er meer overkomt dan we ons doorgaans bewust zijn. Met alles wat we kunnen en weten zijn en blijven we kwetsbare mensen. Laten we niet vergeten te bidden voor wie door het virus zijn getroffen, voor de kerken in onze ring, en voor elkaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Moderamen PG Oosthem-Abbega-Folsgare,

Arendtje de Witte (vz), Geke Matton, Willy Haringa, Kerst Kornelis, ds. Reinier Tuitman

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*