College Kerkrentmeesters

Voorzitter vacature
Secretaris R. Eilander De Cingel 7 8618 NK Oosthem 0515-785375
A. Wiersma Tsjaerddyk 8773 KM Folsgare 06-53782493
S. Gras Rige 20 8617 LA Abbega 0515-569337
K. Kornelis De Himmen 36 8618 NR Oosthem 0515-531932
J. Kuipers Tsjaerddyk 26 8773 KM Folsgare 0515-569436

Het college van kerkrentmeesters heeft de taken ondergebracht in de plaatselijke commissies en de commissie beheer. De plaatselijke commissies beheren de vaste en variabele activa van resp. Oosthem (Johanneskerk en ’t Anker), Abbega(Gertrudiskerk) en Folsgare (Laurentiuskerk) alsmede de begraafplaatsen. De beheerscommissie draagt zorg voor de pastorie en predikantsplaats.