HE ‘s GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HAND
zong Mahalia indringend. Zie je dat in het journaal terug? Spanningen overal, en we dachten dat we volwassener en beschaafder werden. Twee wereldoorlogen toonden een dun vernis van de christelijke beschaving. Neen, dat laten we achter ons: oorlogstrauma’s en godsverduistering.            Re-setten!
Ondertussen worden de ene natuurwet en genetische code na de andere ontraadseld. Wat staat er binnenkort niet allemaal nog te verwachten?
The whole world in His hands? We lijken opnieuw meer verlet te hebben van atoomcentrales dan van God. Het loopt uit de hand met het voortbestaan van deze schepping. En wat nu? Adieu Gods hand?
Toch blijkt dat we meer problemen hebben om God te “verwijderen” dan de afval van de atoomcentrales. We komen niet gemakkelijk van God af, al lijkt de wereld aan hem voorbij te leven. De kerken lopen leeg.
Daartegenover staat een wildgroei van religieuze bewegingen en duidingen.
De druk op ons, arme hedendaagse individuen, neemt toe in deze vrije val van het post-modernisme. Vroeger leken we in die verzuilde samenleving vaak watte verstikken, waar we nu eerder verdrinken.
Zijn we van God los?
Neen, dat lukt niet gemakkelijk. Bovendien is de menselijke geest in zijn zoektocht naar wijsheid en uitvindingen toch geen concurrent van God? Eerder partner – waar het de bewaring van de schepping betreft, en speelgenoot – waar het de verwondering betreft? Misschien is de menselijke geest in zijn drang wel op zoek naar God. Wie zal het zeggen?
Artsen in Duitsland schreven vroeger op recepten ‘C.D.’ ‘Cum Deo’, ‘met God’.
Ze wisten, dat ze als arts verantwoordelijkheid voor een juiste diagnose en therapie droegen. Maar ze drukten ook uit, dat leven en dood ‘in Gods hand’ ligt, ook al zie je die hand niet als zaaiende zeis, eerder als zegenend en ontvangend gebaar. Ze waren dus met hun medische kennis en vaardigheid dienaren…. CD!
En schreven protestanten niet bij een belangrijke datum: ‘D.V.’ ‘zo God wil en wij (nog) leven’? Een woord uit de Jakobusbrief, dat ons bescheiden maakt.
CD: ’met God’. DV: ‘zo God wil en wij leven’. Respect voor God en eerbied
voor het leven en een humane wereld.
Onze wereld valt steeds weer terug en uit elkaar, al gaat de civilisatie gestaag verder. Zo dubbel: die vooruitgang en die terugval van onze beschaving.
Dostojevski waarschuwde voor een bezeten wereld, wanneer de mens op de troon van God plaats neemt. Het maatgevoel gaat dan verloren.

De moderne mens neigt respectloos, zonder eerbied en zonder fatsoen te leven.
(Dat laatste, burgerlijke woord heb ik lang nauwelijks durven gebruiken. Maar fatsoen heeft alles te maken met respect.)
De Kerk is een broedplaats, waar God ons herinnert aan respect. De Kerk was van begin af een ontmoetingsplek waar maatgevoel en zorgzame liefde worden geleerd en hopelijk gepraktiseerd. Daar herinneren we elkaar steeds aan en kunnen er ook op afgerekend worden. Niet met een wijsvingertje overal naar toe, maar met een hardnekkig verlangen naar heling.
Misschien moeten we eerst een zekere verlorenheid voelen voordat we stappen vooruit doen, door een crisis heen groeien, ook als Kerk. Laten we niet aarzelen om ons sterk te maken voor goede omgangsvormen, om redelijkheid, eerlijkheid in zaken, vriendschap tussen volkeren, rassen en geaardheden. Ja, algemeen humane waarden, maar ook christelijke ‘basics’.
Het wordt weer tijd voor een prikkelend idealisme, voor die gloed, die we toch hadden en kwijtraken? Zijn we niet al te sceptisch of zelfs cynisch geworden over de goede kanten en kansen van de mens? Christenen geven de moed niet op om behoedzame (ja fatsoenlijke) mensen te zijn of te worden. We zijn in Gods beeld geschapen, met en naast Hem onderweg, kijken elkaar af en toe aan, van mens tot God en elkaar, van “aangezicht tot aangezicht” (met vertrouwen en vooral een vragende blik). Zonder mondkapjes….
Laten we het leven prijzen, dat hard is en mooi.
Laten we God prijzen, die een zorgzame God is.
Laten we deze tijd prijzen. We zijn er nog.
Er wordt op ons gerekend en, uiteindelijk, gewacht.
D.V. Anno Domini 2021, C.D. Ds. Gerrit J. D. de Haan

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*