kontakt aug 2022

De ‘Stenen Tafelen’ als wegwijzer

Een tiental bijeenkomsten op de woensdagmorgen (van 9.30-11.00) over het boek De Tien beloftenwegwijzers van vrijheid, van Anselm Grün o.l.v. ds. Jan Finnema.

Wanneer: woensdag 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari en 8 maart. Waar: in ‘t Anker te Oosthem.

 

Onze wereld is gecompliceerd en vaak onoverzichtelijk. Daarom verlangen veel mensen naar een duidelijk oriëntatiepunt. Ze zoeken richtlijnen om te kunnen leven zoals dat bedoeld is: gelukkig. De Tien Geboden kunnen zulke wegwijzers zijn.  Wie de richting kent, ervaart in zichzelf meer kracht en motivatie dan iemand die zonder enige oriëntatie maar wat rondloopt. Wie geen stuur heeft, verbruikt te veel energie omdat hij eerst uiteenlopende richtingen uitprobeert en dan steeds weer op zijn schreden terugkeert. Wie de richting kent, kent ook de krachtbronnen waaruit hij kan putten om zijn doel te bereiken. Benedictijner monnik en auteur Anselm Grün schreef dit boek speciaal bij de tv-serie over de Tien Beloften van de KRO.

 

 

 

Petrus Nieuwsbrief

Ringblad

Kerkdiensten  Zondag 14 mei          Folsgare 9.30 uur          dhr. Piet Speelman Collecten        1. Schuldhulpmaatje Friesland Kerk Folsgare   Donderdag 18 mei    Oosthem (’t Anker) Hemelvaart 9.30 uur          ds. Jan Finnema Collecten        1. Diaconie ’t Anker...