Kerkdiensten 

Zondag 19 juni          Folsgare

  1. Avondmaal

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Collecten        1. Stichting LeFF, Java

  1. Kerk Folsgare

 

Zondag 26 juni          Abbega

9.30 uur          mw. H. Dijkstra, Koudum

Collecten        1. Stichting Edukans

  1. Kerk Abbega

 

Zondag 3 juli             Oosthem

9.30 uur          mw. H. Dijkstra, Koudum

Collecten        1. Onderwijs kansarme kinderen

  1. Kerk Oosthem

 

Zondag 10 juli           Folsgare

Tentdienst

14.00 uur       ds. Jan Finnema

Collecte          Alpe d’HuZes (Mary v/d Meulen)

 

Bij de kerkdiensten

Op zondag 19 juni mogen we weer met elkaar aan Tafel, om net als de leerlingen van toen te gedenken en te vieren. In de gebrokenheid van het leven, bij de afschuwelijke nieuwsberichten in de krant en op TV over wat mensen overkomt in deze wereld, putten we hoop en vertrouwen uit de weg die Jezus ging, als de weg ten leven. God die ons nooit loslaat. Op 19 juni staan we na de dienst even kort stil bij de beroepingscommissie. Deze is met instemming van de gemeente ingesteld, dus betrekken we de gemeente ook bij het opheffen ervan. Er is op korte termijn geen gemeenteavond, daarom op deze manier. We zullen de leden van beroepingscommissie hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze gedaan hebben. Zondag 10 juli wordt het dorpsfeest in Folsgare afgesloten met een bijzondere tentdienst. Het thema luidt: ‘Oars as Oars’. Dat belooft wat! En natuurlijk is er ook in de tentdienst een speciale kinderhoek gereserveerd voor de jongsten!

 

Thuis diensten mee- of terugkijken en -luisteren

De diensten vanuit Oosthem blijven rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega en Folsgare.

 

Opmerking of vraag over de diensten en ander kerkenwerk?

Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via 0515-531945 / 06-23175652 en arendtjedewitte@hetnet.nl.

Attentie!

Elke week wordt informatie over de diensten en het overige kerkelijk reilen en zeilen via een mailtje naar gemeenteleden en belangstellenden gestuurd. Wilt u graag deze mail van de gemeente ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar Meike de Jong (meiketrienke46@gmail.com) en u wordt toegevoegd! Hebt u zelf geen email maar wilt u wel graag de nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem. Geef dan even een seintje aan uw wijkouderling, deze zorgt ervoor dat de nieuwsbrief bij u in de bus komt.

 

Fare well

‘Dominees gaan en dominees komen

wekelijks preken, een eeuwigheid dromen.

Fare well, lieve Kerk, blijf trouw aan je Woord.

Fare well, goede God, blijf bij ons aan boord.’

 

Uit het lied dat ds. Gerrit de Haan heeft geschreven en gezongen aan het eind van zijn afscheidsdienst van 29 mei jl. Wat was het een bijzondere en mooie dienst met een verrassende predikant, mooie muzikale optredens, van o.a. het koor van de kindernevendienst en vele anderen. Tot slot de onthulling van het predikantenbord met de naam van ds. Gerrit er nu twee keer op, voor beide interim-periodes. Welke dominee krijgt dat voor elkaar? Ds. Gerrit, nogmaals hartelijk bedankt voor het herder-zijn in de afgelopen – niet altijd gemakkelijke – twee jaren. Het ga je goed in je thuisstad Bolsward!

 

Kennismakingsronde

Wat een warm welkom ontvingen wij op onze kennismakingsronde in Folsgare, Abbega en Oosthem. Prachtig! Dank aan de organisatie. Dank aan al die vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen die op deze avonden een enthousiaste presentatie gaven. Niet alleen voor ons, maar tegelijkertijd ook voor de aanwezige dorpsgenoten. Om na een lange ‘winterslaap’ vanwege alle beperkingen (als gevolg van corona) er met elkaar weer de schouders onder te zetten. Om ons niet verstoppen als struisvogels. Want de ontmoeting, die we zo lang noodgedwongen moesten missen, is essentieel. Het verbindt ons met elkaar. Dat geldt voor alle verenigingen, en zeker ook voor onze kerk! Naast de kennismakingsavonden in het dorp hoop ik de komende maanden bij alle gemeenteleden thuis te komen voor een korte kennismaking om op die manier zo snel mogelijk wegwijs te worden.

 

Verhuizing Oudehaske-Oosthem

Noch in pear nachtjes sliepe… en dan is het zover. Op 18 juli hopen wij als gezin te verhuizen van de Bugel 9 in Oudehaske naar de Cingel 3 in Oosthem. Dan hebben Yosin en Miya afscheid genomen van groep 8. Na de zomervakantie begint dan hun middelbare schoolperiode op de Tienerschool en het Nordwin in Sneek. Dat is ook de stad waar hun oudere zus Nynke werkt bij de Poeisz. Jantsje zal zo’n tien minuten langer moeten reizen naar haar werk in het Blauhofhuis in Joure. Maar alle vijf kijken we uit naar dit moment.

 

Zomervakantie 11 juli t/m 5 augustus

Na alle veranderingen en alle drukte die hoort bij verhuizen hoop ik in deze periode weer even ‘op adem’ te komen. Heerlijk lezen, klussen, varen, fietsen, genieten van de tuin en plannen uitwerken voor het nieuwe seizoen. In dringende gevallen kunt u in deze periode contact opnemen met onze scriba Geke Matton. In goede simmer tawinske!

 

Voorbereiding nieuw seizoen (2022-2023)

Binnenkort hoopt een kleine voorbereidingscommissie bij elkaar te komen om inspirerende activiteiten te bedenken voor ons nieuwe seizoen. Het landelijke jaarthema luidt: ‘Aan Tafel!’ Mocht u / jij ook een goed idee hebben voor een activiteit, laat het ons weten.

 

Samen kerken met de buren (Nijland)

Tijdens de zomervakantie is het aantal kerkgangers meestal iets lager dan anders. Logisch: velen trekken er dan even op uit. Ook bij onze buurgemeenten is dat zo. Omdat we elkaar bovendien (nog) beter willen leren kennen, hebben de protestantse gemeente van Nijland en de protestantse gemeente van Oosthem/Abbega/Folsgare het idee opgepakt om in de komende zomerperiode een aantal zondagen bij elkaar te buurten en samen de diensten te vieren. Met wisselende dominees (of met twee tegelijk op de preekstoel). In het komende Ringblad volgt meer informatie.

 

In Memoriam

Willem Hottinga

26 april 1934 – 10 mei 2022

 

Onze eerste kennismaking. We geven elkaar een hand, ik stel me voor als de nieuwe dominee. ‘Willem Hottinga’, klinkt het zacht met een kleine glimlach en een lichte schittering in zijn ogen. Dochter Sjoerdtje dicht in de buurt. ‘It giet net sa goed mei heit.’ En ik merk hoe hij moeite moet doen om zijn ogen open te houden. Boven het bed, mooi ingelijst, hangen aan beide kanten de geloofsbelijdenissen van Willem en van zijn Trijntje. Als stille getuigen van een geschiedenis van twee zielsverwanten, die elkaar leerden kennen via de kerk in Abbega, het dorp waar zijn heit bij een boer werkte. Willem naar de jongens-, en de roodharige Trijntje uit Folsgare naar de meisjesvereniging. Echte maatjes, met veel raakvlakken, ook in het geloof. 57 jaar waren ze samen getrouwd. Met de klassieke rolverdelingen van die tijd, mem thús by de bern, heit oan it wurk. Een harde werker. Zestien was hij, toen zijn mem overleed en hij alleen met zijn vader woonde. Zijn twee oudere zussen woonden al niet meer thuis. Een periode waarin hij het niet altijd gemakkelijk had vanwege het strenge en dominante karakter van zijn heit. Misschien was hij zelf daarom later tegenover zijn dochters iets milder. Want as’t wat foar elkoar krije woest, dan koest it it bêste oan heit freegje. Samen kregen ze vier dochters: Tjittie, Sjoerdtje, Maaike en Jannie. Dochter Maaike is helaas door haar kwetsbare gezondheid al op 28-jarige leeftijd overleden. Een gebeurtenis die diep heeft ingegrepen in het gezin. Net als mem, heeft ook heit het hier erg moeilijk mee gehad, iets waar hij moeilijk over kon praten. Hij die wel een duidelijke mening over dingen kon hebben, maar als het ging over emotie en gevoel vond hij dat moeilijk. Het werk bij de asfalt- en cementfabriek in IJlst was een goede afleiding. Met z’n overall aan en een alpinopetje op, op de fiets, maar daarnaast ook met stropdas voor en in overhemd. Na verhuizing uit Nij Ylostiens kwam hij naar de Himmen in Oosthem, met een prachtig uitzicht over de landerijen. Volop in de natuur waar hij zo van kon genieten. ‘Ik hoop dat ik krekt sa âld mei wurde as mem,’ zei hij. Dat heeft hij gered, al wie it lêste stikje dreech. Toen in maart van dit jaar het lopen ineens niet meer wilde lukken en hij een groot deel van zijn vrijheid moest inleveren, ging het snel. It wie goed sa.

Nee, hij was niet bang om het leven los te laten. Omdat hij voelde dat er voor hem gezorgd werd. Kijk naar de vogels in de lucht! Woorden uit Bijbel die we gelezen hebben, samen met dochter Sjoerdtje uitgekozen voor zijn afscheid. Heit koe alle fûgels bij namme. Sjoch nei de fûgels yn’e loft, de vrijheid waarin zij hun vleugels uitslaan, derop út. Binne jimme net folle mear wurch, as minsken? Sa is’t, hoor ik hem zeggen. Vanuit dat geloof hebben wij afscheid genomen en vertrouwen wij hem toe aan de zorg van zijn Hemelse Vader, bij wie de bron van alle leven is. Moge de nagedachtenis aan zijn leven ons allen zo tot zegen zijn.

Ds. Jan Finnema

 

Verjaardagen 80+

Op 2 juli hoopt mw. IJ. Wiersma-van der Zee, Rige 6, 8617 LA Abbega haar verjaardag te vieren. Op 16 juli voegt mw. A. de Witte-Nijdam, De Cingel 18, 8618 NK Oosthem zich bij de groep van de zeer sterken. Beide van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst met familie en vrienden. En die wens geldt natuurlijk ook voor alle andere jarigen in deze periode!

 

Ja, it giet oan!

Op vrijdag 8 juli hopen Janine te Walvaart en Andries Kramer elkaar het ja-woord te geven in de Johanneskerk in Oosthem. Allereerst om 13.00 uur het ‘burgerlijk’ huwelijk en aansluitend de kerkelijke bevestiging en inzegening. We hopen op een prachtige en feestelijke dag met allen die jullie lief zijn! Hun adres: Alde Skatting 1, 8618 NG Oosthem.

 

Huwelijksjubileum

Op 16 juni is het 45 jaar geleden dat dhr. J.J. Hobma en mw. G.J. Hobma-Jacobi (Nijesyl2, 8618 NV Oosthem) elkaar het ja-woord gaven. Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum en een fijne dag met familie en vrienden!

 

Geboren

Op 24 mei jl. is Anna geboren, zusje van Jesse, Niels en Sven, dochter van Ytsje Poortinga en Erik Weikamm, Ald Rien 2, 8618 NZ Oosthem.

 

Inzameling voedselbank

Het blijft hartverwarmend om te zien hoeveel levensmiddelen de afgelopen tijd zondag op zondag worden ingezameld. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken. We gaan door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Het mogen begrijpelijkerwijs alleen houdbare levensmiddelen zijn of zeepjes. Van harte aanbevolen! In principe brengt Harm iedere dinsdag de giften van de voorafgaande zondag naar de voedselbank in Sneek. Meer info: Harm de Groot (harmdegrja@gmail.com / 06-23100637).

 

Boeken uit de kerkbank zaterdag 2 juli

De laatste kans voor de zomer om nog een heerlijk (ont)spannend en/of interessant boek uit te zoeken. Welkom op de boekenmarkt op 2 juli in de Johanneskerk te Oosthem van 14-16 uur. Ook is er koffie, thee en tijd voor een gezellige ontmoeting. Van harte welkom!

 

Jaarrekening 2021

Voor een ieder die daarvoor belangstelling heeft ligt de jaarrekening 2021 van onze protestantse gemeente ter inzage bij onze administrateur G. Hitzert, De Cingel 5 Oosthem. Bij belangstelling kunt u een overzicht vragen via e-mail (pgoafadm@gmail.com).

 

College van Kerkrentmeesters

 

Van de kerkrentmeesters van Folsgare: Jubileum!

In mei jl. was het 25 jaar geleden dat Tseard en Roelie Dijkstra zijn begonnen met het onderhoud van de begraafplaats rond de kerk. Ze maaien het gras, snoeien de heg en doen andere voorkomende werkzaamheden. Wij zijn hier erg blij mee! Een felicitatie waard en de kerkrentmeesters hebben dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tseard en Roelie, heel erg bedankt voor jullie jarenlange inzet!

Jacob, Andries en Akkie

 

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar het bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09RABO0334782880.

 

Collecteopbrengsten

8 mei   €76,25 Grannies for Grannies

15 mei €180,05 Diaconie

22 mei €88,85 Schuldhulpmaatje Friesland

26 mei €38,25 Diaconie

29 mei €104,38 Diaconaat voor Jongeren

5 juni   €112,40 Zending

 

Kopij voor het volgende Ringblad (17-7 t/m 28-8) graag vóór 7 juli inleveren bij ds. Jan Finnema (jan.finnema@gmail.com).

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*