Kerkdiensten

Zondag 14 januari Abbega, Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Margaretha Tuitman

Collecten: 1. Nederlandse Chr. Blinden en Slechtzienden Bond (NCB) 2. Kerk

Zondag 21 januari Oosthem, ‘Ghana-dienst’

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Janneke Feenstra

Collecten: 1. St. Onderwijs voor Ghana 2. Kerk

Zondag 28 januari Folsgare

9.30 uur ds. J. Majoor, Sneek

Kindernevendienst: Corine Slim en Julia Feenstra

Collecten: 1. Oecumene (SKIN Samen Kerk in Nederland) 2. Kerk

Zondag 4 februari Abbega

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Julia Feenstra
Collecten: 1. Catechese en educatie 2. Kerk

 

Dankbaar terugkijken

Terugkijkend naar de vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw voel ik me dankbaar. Dankbaar voor al die lichtpuntjes. Dankbaar  voor al die mensen die op wat voor manier dan ook hebben meegeholpen of meegedaan. De prachtige kersttocht in Folsgare, en ook daarna: kerstbomen opgetuigd, kerken versierd, koren die zongen, het korps dat speelde, lichtjes die werden gemaakt, ontvangen en uitgedeeld, ja;  allen kwamen tezamen…  rond het verhaal van het Kind in de kribbe, het Licht in de wereld, de herders in het veld, de ladder van Jacob, hemel en aarde verbonden, en tenslotte op Oudjaarsavond rond dat prachtige lied ‘No draacht de jûnwyn dizze dei’ (lied 252). Iedereen die op wat voor wijze dan ook heeft bijgedragen, meegedacht, uitgevoerd: heel veel dank!

Ds. Reinier Tuitman

 

En blijmoedig vooruitzien:

Ghana-dienst 21 januari

Op 21 januari staat de dienst in het teken van ‘Ontmoeting.’ De dienst is voorbereid met de mensen die afgelopen oktober naar Techiman Ghana zijn gereisd: Jacob Looijenga, Hester Looijenga, Ramiro Gras en zijn vriendin Joyce, Theo Groen, Janet de Groot, Boukeline Hitzert, Rients Hoekstra, Tjeerd Reijenga en Wiebe Wijnja. Zij zullen allen iets vertellen over wat hen tijdens deze reis bijzonder geraakt heeft.  Over ontmoetingen gaat het, met mensen van ver en dichtbij, en misschien wel juist daarin over ontmoeting met God…  Iedereen is natuurlijk van harte welkom, en na de dienst is er in de kerk koffie en iets erbij en alle gelegenheid… voor ontmoeting.

Pake-beppetsjinst 11 februari

Zin om mee te denken/doen?

Op zondag 11 februari wordt er een ‘pake- en beppetsjinst’ gehouden. We zijn nog op zoek naar een paar enthousiastelingen die hieraan willen meedenken en/of meedoen. Aanmelden kan bij ds. Reinier of bij Margaretha Tuitman: margarethatuitman@gmail.com of 0515-531303.

 

Lief en leed

Op 5 december jongstleden is Jelle Terpstra overleden. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Annie, bij de kinderen en kleinkinderen. Een ‘In Memoriam’ treft u hieronder aan.

Op 17 december jongstleden overleed Gertje (Gerrie) Dotinga – Hoekstra.  Tijdens de dankdienst voor haar leven sprak schoondochter namens de familie over ‘ús mem en beppe’, u vindt deze woorden afgedrukt in dit ringblad. Onze gedachten en gebeden zijn bij allen die Gerrie nu missen.

Sieb Abma, Nijesyl 18 8618 NW Oosthem, verblijft nog steeds in het Antonius ziekenhuis (afd. P, kamer 442), maar is van tijd tot tijd gelukkig ook thuis bij Jellie. De behandeling is lang en vraagt veel van jullie, hopelijk brengt het ook zicht, perspectief, hoop. Dat jullie de liefde en de gebeden van velen mogen blijven voelen van dichtbij, en ook daarin de Liefde van die Ene die in zijn Zoon dichtbij is gekomen, voor altijd.

Harm de Groot, Easthimmerwei 5 8773 KP Folsgare, moest na een ongelukkige val worden geopereerd. Het herstel gaat op zich goed, maar er zijn enkele vervelende bijverschijnselen. Jannie ontfermt zich nu over Harm, dus ‘dat koe minder.’ Jannie en Harm, jullie beiden wensen we liefde, zegen en alle goeds toe, ook voor allen die om jullie heen staan. (zie ook het dankwoord hieronder).

Hessel Boschma, Pytsjepôlle 3 8618 NL Oostem werd met spoed naar het MCL gebracht waar hij een ingrijpende behandeling moest ondergaan. In korte tijd alweer zo’n grote schrik voor Hessel en Annie, maar ook voor jullie kinderen die van dichtbij meemaakten hoe ‘kantje boord’ het was. Dat jullie de komende tijd rust mogen krijgen en tijd om alles op z’n plek te zetten. En dankbaar zijn we, met jullie mee, voor hoe goed het nu weer gaat! Veel zegen voor jullie.

Sjoukje Speerstra, Ekers Ein 11 8773 KX Folsgare, verblijft nog steeds in het UMCG. Ze ligt op de intensive care: UMCG, Fonteinstraat 7, Postbus 30001 9700 RB Groningen. Haar toestand is zorgwekkend. Sjoukje, we denken aan je en door onze gebeden zijn we met elkaar verbonden. Ook met tante Roos en omke Feike, met Antsje, en alle mensen die er altijd voor je zijn. Gods zegen bidden we jou en jullie toe.

Trudie Otter – Kars, Abbegeasterketting 8 8617 LB Abbega, werd na een val in het UMCG opgenomen. Inmiddels is zij weer thuis; het ledikant staat in de huiskamer en de thuiszorg is ingeschakeld. Trudie en Lolke, veel sterkte en liefde gewenst in de komende tijd, en een goed verder herstel.

Niet alle namen zijn genoemd, en ook niet alles is bekend. Maar ook anderen zijn er, die veel te verduren hebben, die in zorg zitten om wat gebeurd is of om wat komen gaat, die behandelingen moeten ondergaan, die geconfronteerd worden met hoe kwetsbaar en broos gezondheid is. Dat wij er voor elkaar zijn, in woord en daad, in bidden en werken, een kaartje is zo gestuurd, of een arm om een schouder gelegd…

 

Dankwoord

Graag wil ik jullie, ook namens Janske bedanken voor alle blijken van meeleven, goede wensen, kaarten, telefoontjes, bezoekjes en andere aandacht die wij ontvingen toen ik na een ongelukkige val moest worden geopereerd aan mijn voet. Soms snap je niet dat je vergezeld met een wolk van gebeden en goede wensen voor spoedig herstel juist allerlei extra ongemak voor je kiezen krijgt, alsof God je gebeden gewoon niet verhoort. Ja, ik kreeg migraine, koorts, jojo-ende bloeddruk, moest een paar keer overgeven, voelde me hartstikke  beroerd, moest een nachtje langer blijven dan gepland en ben ondanks Janske’s toegewijde zorg nog een dikke week ziek geweest terwijl het met mijn voet alleen maar goed ging. En dan te bedenken dat dit nog niks was in vergelijking met wat sommige anderen mee moeten maken. Ik denk dat God aan ons beitelt en schuurt om uit de ruwe edelstenen die we zijn de schitterende sieraden te maken die Hij in ons ziet, en ja, dan schuurt het soms en vallen er spaanders. Dan kunnen  onze gebeden soms niet worden verhoord op de manier die wij hadden gedacht. Zelfs Jezus vroeg in Zijn ultieme nood of, als het even kon, de voor Hem bedoelde drinkbeker aan Hem voorbij kon gaan. Het kon niet. Natuurlijk niet. Gelukkig niet, toch? Alleen.., toen Hij in Zijn grote lijden en angst Zijn vrienden zocht vond Hij hen slapende. Janske en ik daarentegen kregen een overvloed aan hartverwarmende aandacht. Dit is zo iets groots; dank hiervoor.

Janske & Harm

 

Verjaardagen

19 jan. mevr. N. van der Zee- van der Meulen, Pikedyk 8, 8618 NS Oosthem

20 jan. mevr. H. van Schuijlenburg-Korevaar, Frittemaleane 4-050, 8604 AA Sneek

23 jan.  dhr. R.K. Abma, Pikesyl 12, 8617 LH Abbega

6 febr. dhr. S. Posthuma, Abbegeasterketting 3, 8617  LB Abbega

Alle jarigen: hartelijk gefeliciteerd!

 

Van de jeugdcommissie:

Evelien Eilander heeft aangegeven te willen stoppen met de jeugdcommissie. Jammer Evelien dat je ons gaat verlaten. We willen je hartelijk bedanken voor je inzet voor de jeugdcommissie en kindernevendienst, en we zijn heel blij dat Julia Feenstra – Krulias het stokje van jou overneemt. Julia, welkom!!! Fijn dat je onze jeugdcommissie komt versterken, en dat je de kindernevendienst mee wil draaien. Een heel mooi begin van het nieuwe jaar!

 

Bijbelleesgroep

Op 10 januari jongstleden is de bijbelleesgroep bijeengeweest voor de bespreking van een gedeelte van het boek Job. De eerstvolgende keer is 14 februari. Om half tien beginnen we, in de consistorie van de Johanneskerk. De koffie staat klaar, de kachel brandt, en iedereen is welkom.

 

OntmoETEN

Vrijdag 12 januari 2018 in ’t Anker Oosthem

Mensen ontmoeten en samen eten in een gezellige sfeer met een afwisselend menu.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Opgave bij:

Reintsje Gras, reintsjegras@hotmail.com telefoon 0515-532175

Fetsje Posthuma, f.posthuma@ziggo.nl telefoon 0515-533141

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen maar wilt u wel graag meedoen, dan kan er vervoer worden geregeld. Ook hiervoor even bericht naar Reintsje of Fetsje. Iedereen van harte uitgenodigd! Diaconie Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare

 

Filosoferen met kinderen

Datum:                zondag 14 Januari 2018
Start:                     15:30
Locatie:                Het Anker Kerkelijk centrum – Nessenwei 24 Oosthem
Doelgroep:         Voor jonge gezinnen, oma’s en opa’s met hun kleinkinderen en andere
belangstellenden, ook kinderen vanaf groep 6-7-8 zijn welkom.

Graag aanmelden: jongmde@home.nl
Achtergrondinformatie: Rob van Ruiten, gespreksleider bij filosoferen met kinderen op basisscholen, is oprichter van een uniek project waarbij bewoners van een zorgcentrum en basisschoolleerlingen in gesprek gaan over filosofische onderwerpen. Deze middag gaan we ons verdiepen in de filosofische invalshoek t.a.v. communicatie met (jonge) kinderen. Op welke manier kun je dit instrumentarium inzetten in je gezinsleven. Hoe kan een filosofische benadering van meerwaarde zijn bij het menszijn. Filosofie ontwikkelt de zachte vaardigheden zingeving, zinvolheid.

 

Filmavond ‘The Shawshank Redemption’

Datum:                zondag 21 januari

Plaats:                  het Anker te Oosthem

Toegang:             gratis

Aanvang film:    19.30 uur -22.15 uur

(kom op tijd, we starten om 19.30 uur, tussendoor is er een korte pauze voor koffie/thee)

Een mooi verhaal, goed acteerwerk en een fascinerende ontknoping. Dat zijn de ingrediënten van de voor zeven Oscars genomineerde film The Shawshank Redemption. Een film over diepe vriendschap tussen twee levenslang gedetineerden. Eén van de beste films aller tijden! De bankier Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt onterecht veroordeeld tot tweemaal levenslang voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Hij belandt in de zwaar bewaakte gevangenis Shawshank. Twintig jaar is hij overgeleverd aan corruptie en bedrog. Ondertussen bedenkt hij een ingenieus plan waar zelfs zijn enige vriend ‘Red’ (Morgan Freeman) niets over mag weten. Bij The Shawshank Redemption gaat het over hoop, vriendschap en doorzettingsvermogen. Dit zijn onderwerpen die mensen aanspreken.

Vooral als het van toepassing is op je eigen leven.

 

Kunstproeverij

Datum:                zondag 4 februari

Plaats:                  het Anker Oosthem

Aanvang:            15.30 uur

Ds. Jan Henk Hamoen (die in onze gemeente ook al eens een lezing over de joodse schilder Chagall heeft gehouden) presenteert nu werk van enkele bevlogen mensen die ten tijde van WOII in verzet kwamen tegen het nationaal socialisme: ds. Henkels , predikant in de omgeving Heerenveen, richtte destijds een kleine uitgeverij op (De Blauwe Schuit), waar  de Groninger graficus Hendrik Nicolaas Werkman als vaste drukker werkte. Werkman maakte prachtige werken bij oude joodse verhalen uit de Chassidische traditie, die ook vandaag nog verrassend actueel blijken. Ds. Hamoen zal ons zeker weten te inspireren, aan de hand van deze verhalen en de bijbehorende afbeeldingen. Iedereen is van harte welkom.

 

Gebedskring

Op dinsdag 6 februari om half tien komt de gebedsgroep samen in ’t Anker. Iedereen is van harte welkom om (een keer) mee te doen.

 

Inschrijfavond Israëlreis november 2018

Voor iedereen die overweegt mee te gaan: op 11 februari wordt de volgende info-avond gehouden en kunt u zich ook inschrijven. Zie voor meer info in het algemene gedeelte achterin dit ringblad.

 

Grote Maaltijd-aktie

Vrijdag 16 februari in het Himsterhûs

De jaarlijkse grote maaltijd-aktie zal ook in 2018 weer worden gehouden met de bedoeling een bijdrage te leveren aan een goed doel. We maken dit doel bekend in Kontakt van februari. Opgeven is niet nodig, meedoen is heel welkom. Er worden diverse gerechten geserveerd en voor de kinderen zijn er pannenkoeken. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd:  Volwassenen € 5,- en kinderen € 1,- Iedereen van harte uitgenodigd,

Diaconie Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare

 

Gespreksavonden ‘Rond de kruiswegstaties’

In de Lijdenstijd, van 18 februari tot 18 maart, willen we een aantal gesprekskringen organiseren waarin we ons bezinnen op de weg die Jezus voor ons is gegaan. We hopen stil te staan bij de diverse kruiswegstaties, en hopen gezamenlijk te ontdekken op welke wijze deze staties ons aanspreken in de weg die wij in het leven gaan. Wilt u hieraan meedoen? Geef u dan op via rtuitman@gmail.com of een briefje in de bus of een telefoontje (551303 of 06-22854855). Ik ben ook op zoek naar gastheren/vrouwen die voor (één van) deze gesprekken hun huiskamer openstellen. En ik ben nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om de planning (wie, waar, en wanneer) hiervan te coördineren. Ben benieuwd!

Ds. Reinier Tuitman

 

Agenda komende periode:

12 januari           Lekker ite

14 januari           Filosoferen met kinderen

21 januari           Ghanadienst

21 januari           Filmavond

4 februari           Kunstproeverij

6 februari           Gebedskring

11 februari         Pake- beppetsjinst

11 februari         Inschrijfavond Israëlreis

16 februari         Grote maaltijd aktie

 

Collecteopbrengsten

03-12-2017         Missionair werk en kerkgroei     132,40 euro

10-12-2017         Pastoraat                                            99,75 euro

17-12-2017         diaconie                                              108,20 euro

24-12-2017         Dorcas                                                 410,93 euro

25-12-2017        Leger des Heils                                 126,15 euro

Binnen gekomen gift van 100,00 euro

 

Kopij voor het volgende Ringblad (8/2 – 8/3) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 2/

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*