Kerkdiensten 

Zondag 14 mei          Folsgare

9.30 uur          dhr. Piet Speelman

Collecten        1. Schuldhulpmaatje Friesland

  1. Kerk Folsgare

 

Donderdag 18 mei    Oosthem (’t Anker)

Hemelvaart

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Collecten        1. Diaconie

  1. ’t Anker

 

Zondag 21 mei          Abbega

Met muzikale medewerking van Nije Moed

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Collecten        1. Kerk in Actie: kinderen en ouders

  1. Kerk Abbega

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 28 mei          Oosthem

Pinksterfeest – belijdenis

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Collecten        1. Zending

  1. Kerk Oosthem

4Kids in ’t Anker

 

Zondag 4 juni            Folsgare

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Collecten        1. Oekraïne Noodhulp

  1. Kerk Folsgare

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 11 juni Oosthem

9.30 uur          mw. H. Dijkstra (Koudum)

Collecten        1. Dokters van de wereld, Nederland

  1. Kerk Oosthem

4Kids in ‘t Anker

 

Bij de diensten

Ζondag 21 mei belooft een mooie en feestelijke dienst te worden met een muzikale bijdrage van ons koor Nije Moed. En ook, een week later, kijken we uit naar onze Pinksterviering waarin Gerben Wijnia belijdenis hoopt af te leggen van zijn geloof. Prachtig! Samen met Ludwin Hiemstra op het orgel/piano, Marijke en dochter Joanna op trompet hopen we op een heel bijzondere en mooie viering!

4Kids-nieuws

Op donderdagmiddag 29 juni om 17.00 uur komt er een groep kinderen van de kinderdienst uit Oudehaske (de vorige gemeente van dominee Jan) naar Oosthem om hier in de pastorietuin feest te vieren. Hopelijk hebben we dan mooi en zonnig weer! Het lijkt ons prachtig om dan ook alle kinderen van 4Kids hiervoor uit te nodigen! Samen spelletjes doen en samen eten. Een goed idee? Zet het alvast in de agenda. Een uitnodiging volgt…

We hopen jullie allemaal weer te zien!

Groetjes van de 4-Kidscrew: Janneke (06-51339624), Ytsje en Jantsje

Gezellige afsluiting Patatpraat

Eind mei/begin juni wordt er een mooi en smakelijk afscheidsfeest georganiseerd voor de patatpraters. De uitnodiging volgt binnenkort via de app!

Boekenmarkt

In mei en juni zal er (in tegenstelling tot andere berichten) geen boekenmarkt zijn in de Johanneskerk in Oosthem.

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren

De diensten vanuit Oosthem en Folsgare zijn rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega.

Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk?

Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0515-53 19 45 of 06-23 17 56 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl. Graag de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan jongmde@home.nl.

Pastoraat

Mw. Annie Bootsma-Cuperus (de Himmen 4) is verhuisd naar het Blauwhofhuis in Joure (Ulohof 30, 8501 VW, Joure) waar ook haar man Theunis verblijft. Een grote verandering voor haar en haar naasten. We hopen dat ze zich daar snel thuis mag voelen.

 Verjaardagen 80+

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden toegewenst. En dat wensen we natuurlijk ook alle overige jarigen in deze periode toe!

10 juni             mw. C.L. Swets-van Veen, Easthimmerwei 18, 8773 KP Folsgare (83 jr.)

12 juni             dhr. Tj. Van Veen, De Himmen 21, 8618 NP Oosthem (80 jr.)

 Huwelijksjubilea

Op 30 mei hopen dhr. J. Kroes en mw. P.S.A. Kroes-Rijpma (Abbegeasterketting 1, 8617 LB Abbega) hun 50-jarig huwelijk te vieren. Van harte gelukgewenst en een mooie dag toegewenst met familie en vrienden!

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar de bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09 RABO 0334 7828 80.

 Collecte-opbrengsten afgelopen periode

6 april Witte Donderdag Edukans Nederland           € 124,17

9 april 1e Paasdag SOS Oekraïne       € 194,50

16 april Diaconie        € 71,20

23 april Schuilplaats Sneek    € 92,80

30 april Rudolf Stichting Nederland € 96,40

Hartelijk dank voor uw gaven!

 Collectebonnen

Collectebonnen voor de Protestantse Gemeente OAF kunnen worden besteld bij mw. Willy Haringa, Garastrjitte 14, Folsgare. Tel. 0515-569676 /06-15291745. Het verschuldigde bedrag graag overmaken naar rek. nr. NL47 RABO 03261.17.865 o.v.v. collectebonnen.

 

Kopij volgende Ringblad (18/6/2023 tot en met 16/7/2023) graag vóór 8 juni inleveren bij ds. Jan Finnema: jan.finnema@gmail.com.

 

 

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*