Kerkdiensten

Zondag 3 september Folsgare, koffiedrinken na de dienst

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Margaretha Tuitman

Collecten: 1. Schuldhulp maatje Friesland, 2. Kerk

Zondag 10 september Oosthem

9.30 uur ds. J.A. de Waal, Nijland

Kindernevendienst: Evelien Eilander

Collecten: 1. Kerk-in-actie Vluchtelingen, 2. Kerk

Zondag 17 september Oosthem, Startdienst

10 uur Kerkcafé, 10.30 uur aanvang ‘Sunday before noon show’ met ds. Ruurd Walinga

Kindernevendienst: Janneke Feenstra

Collecten: 1. Omkeercollecte Ghana studiefonds (zie onder), 2. Kerk

Zondag 24 september Folsgare

9.30 uur dhr. C. van Rijn, Sneek

Kindernevendienst: Corine Slim

Collecten: 1. Vredesweek, 2. Kerk

Bij de diensten

Zondag 3 september is de zondag voor de scholen weer beginnen. Er is vanaf nu ook weer wekelijks kindernevendienst. De meeste mensen zullen weer terug zijn van vakantie. Een goed moment om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie na de dienst. Van harte uitgenodigd!

Zondag 17 september: een bijzondere startdienst. Bij binnenkomst  kan iedereen haar of zijn ‘talenten’ inleveren (de opbrengst van de euro uit de omkeercollecte tijdens de pakebeppetsjinst in februari). Onder de koffie kunnen we uitwisselen hoe je je talent hebt laten groeien. De dienst wordt geleid door cabaretier en evangelist Ruurd Walinga. Door middel van cabaret wil hij graag op een laagdrempelige manier laten zien dat we allemaal de liefde van God nodig hebben.

 

Opgave Startweekend

Zaterdag 16 september worden, zoals eerder aangekondigd, de fietstochten voor Ghana verreden. Voor ons als gemeente een prachtige en sportieve manier om weer ‘van start’ te gaan. We hopen op een grote deelname, er zijn afstanden voor alle ‘categorieën’. Wie zich nog niet heeft opgegeven: doe dat zo snel mogelijk. Vanaf 16 uur is er voor iedereen (dus ook voor niet-fietsers) koffie en gebak in ’t Himsterhús (opbrengst voor Ghana, bakkers gevraagd), gezelligheid, de film van de Ghanareis wordt binnen afgespeeld, en buiten kunnen we de fietsers feestelijk binnenhalen. Dan  begint om 17.30 uur de barbecue die door de PG Oosthem wordt aangeboden als aftrap van het nieuwe seizoen. Ook hiervoor geldt: wie zich nog niet heeft opgegeven, doe dit s.v.p. zo snel mogelijk. Bij de ingang van de kerk ligt de komende weken een opgaveformulier. Of stuur even een berichtje naar de pastorie.

 

Lief en leed

Dankbaar en blij zijn Sebastiaan en Ytsje Elgersma – Wijbrandi met de geboorte van hun dochter Fenna. ‘Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan ‘e wieg. Dach lyts suske, ik fyn dy leaf’ staat er boven het kaartje. Dat kan maar één ding betekenen: Sven heeft een zusje! Van harte feliciteren we dit jonge gezin met zo’n rijk geschenk. En natuurlijk ook de grutske pakes en beppes! Heel veel goeds en heel veel zegen gewenst.

  1. Abma – Terpstra, Talma State kamer 10, Tollewei 33 8621 CX Heeg was na een ingrijpende operatie eerst weer thuisgekomen, maar moest alsnog terug naar het ziekenhuis. Inmiddels is ze weer in Heeg. De weg van herstel is zwaar en vraagt veel. We wensen u kracht om te gaan, muziek uit de radio om van te genieten, en dat ene lied in ’t hart: ‘Ik wandel in het licht met Jezus.’
  2. Hoekstra – Jorritsma (De Himmen 42 Oosthem) is opgenomen in Bloemkamp, nu het thuis niet langer ging. Een zware tijd voor haar, voor Arendtje en Piet, voor allen die dicht om haar heen staan. Veel zegen en kracht gewenst. Het adres is: Bloemkamp afd. Lavendel k. 28, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

 

Nieuwe ambtsdragers

Drie ambtsdragers staan op het punt onze kerkenraad te verlaten. Het gaat om ouderling Jan van Berkum, en Marco en Rinske Rypma-Elsinga, die samen een diaken uit één stuk waren. Met zorg en toewijding, maar ook met humor en verbinding, hebben zij invulling gegeven aan het ambt dat op hun schouders lag. Als gemeente zijn we hen daarvoor zeer dankbaar. Op zondag 1 oktober nemen we afscheid, in een dienst waarin ook nieuwe ambtsdragers bevestigd. Ook daarvoor zijn we dankbaar en blij: dat er mensen opstaan om het stokje over te nemen. Marjo Huisman wordt onze nieuwe ouderling, Hessel en Annie Boschma vervullen samen de diaken-vacature. We bidden hen Gods zegen toe in hun ambtswerk en ook daarbuiten!

 

Verjaardagen

Op 13 sept. dhr. Y. Attema, Hissedyk 4, 8617 LG Abbega

Op 17 sept. mevr. A. Steenaart-Kloosterman, de Himmen 35, 8618 NP Oosthem

Op 29 sept. mevr. A. Otter-Tjalsma , Abbegeasterketting 11,  8617  LB Abbega

Van harte gefeliciteerd, we wensen u allen een gezegende verjaardag toe.

 

Wandelweek predikant

Amper terug van vakantie of de jaarlijkse wandelweek met vriend Hille staat al weer op het program. Dit jaar beginnen we aan Lange Afstand Wandelpad nr. 4: het zogenaamde Maarten van Rossumpad, dat loopt van Steenwijk naar Den Bosch. We vertrekken maandag 11 september, en zijn vrijdag de 15e weer thuis. Mooi op tijd voor de fietstocht voor Ghana op zaterdag de 16e!

Als u beroep wilt doen op een predikant: waarneming is geregeld. Neemt u in dat geval contact op met Meike de Jong (531839)of Wilma van de Beek (06-13828049). Mei groetnis, ds. Reinier Tuitman

 

Collecteopbrengsten

09-07-2017         diaconie                              110,75 euro

16-07-2017         tentdienst Hospice         296,20 euro

23-07-2017         diaconie                              96,90 euro

30-07-2017         diaconie                              52,75 euro

06-08-2017         diaconie                              72,75 euro

13-08-2017         Zending                               99,22 euro

20-08-2017         diaconie                              105,50 euro

 

Kopij voor het volgende Ringblad (28/9 – 3/11) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 23/9 a.s.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*