Zondag 7 februari
9.30 uur ds. Gerrit de Haan
Collecten 1. Werelddiaconaat: Bangladesh
2. Kerk Folsgare
Zondag 14 februari
9.30 uur ds. I. v.an der Pol, Woudsend
Collecten 1. Noodhulp Ethiopië
2. Kerk Oosthem
Zondag 21 februari 1e 40-dagen
9.30 uur ds. Gerrit de Haan
Collecten 1. Noodhulp Moldavië
2. Kerk Abbega
Zondag 28 februari 2e 40-dagen
9.30 uur ds. Gerrit de Haan
Collecten 1. Gevangenenzorg Nederland
2. Kerk Folsgare

Terugblik op de beamerdiensten

In de eerste zondag stonden we stil bij de besnijdenis. Het Woord is Vlees geworden! Dat wordt aan de besnijdenis van Jezus pijnlijk en bloedig duidelijk. In Kaapstad hoorde ik ooit een oude Anglicaanse geestelijke zeggen: ‘Yes, Jesus had a penis!’. En ik schrok, want we zijn aan een verheven taal gewend bij de incarnatie. Maar Jezus was toch een echt mens, van vlees en bloed? Wat Jezus’ seksualiteit betreft lijkt een wijze discretie op zijn plaats, maar wel zien we in hem een gepassioneerde, levenslustige, aanraakbare man. En dan Maria met haar onbevlekte geboorte. Wordt de diepte van de incarnatie, de waarde van de seksualiteit hier misschien opgeofferd aan de behoefte om God te vrijwaren van al te menselijke vleeswording? Vragen van een eerlijk nadenkend geloof. Maar ook hier een diep respect van de aloude Kerk voor de wonderlijke werking van Gods Geest bij Zijn vleeswording. In de

tweede dienst hoorden we dat een duif op Jezus landde en een stem uit de hemel zei: ‘Do bist myn Soan, myn ynleave Jonge. Ik bin sa wiis mei dy!’. Prachtig Fries! Die duif, die aan het begin van het scheppingsverhaal als symbool van Gods zoekende Geest kan worden gezien, bij Noach Gods herschepping symboliseert en bij de doop van Jezus weer een krachtige rol speelt als argeloos visitekaartje van God. Kijk naar de vogels, ze zaaien niet, ze maaien niet, zegt Jezus. Kijk naar de duiven. Een warme hand gooit ons de ruimte in, om onze bestemming te zoeken, ons lot te aanvaarden met steeds een nieuwe kans op leven. Die duisternis was er en is er steeds weer. Maar die zal niet winnen. Gods duifje brengt licht in onze ziel en hoop op nieuw leven. Hoor je, hoe de Eeuwige tegen ons uit de hemel zegt: ‘Ik bin sa wiis mei dy!’. De derde dienst ging over de Verloren Zoon. Misschien het mooiste verhaal van Jezus. Zijn antwoord op de verdrijving uit het paradijs. Vanuit de royaal gegeven en tragische vrijheid komt de mensheid thuis, in de armen van God. Wat een rijkdom aan beelden en beloftes! Grote knuffel, feestelijk buffet. Een heerlijk beeld van God, die al lang voelde, dat de zoon zou komen, hem – letterlijk – tegemoet rent als een jonge God. Geen gezeur van ‘dacht ik het niet, zei ik het niet?’. Geen tegenstelling tussen vrijheid en leiding. We moeten samen met God daartussen onze weg zoeken. Een nobel samenspel. Pas op voor foute hoogmoed, maar ook voor foute deemoed. ‘Mens, durf te leven!’. ‘Ga maar, mijn zegen gaat met je mee’. Onze binding is geen ketting, maar vertrouwen en verlangen.…

  1. Gerrit J. D. de Haan

 

Vooruitblik komende diensten

Over enkele weken, om precies te zijn op 17 februari, is het Aswoensdag. Daarmee begint de 40-dagentijd. We zijn op weg naar Pasen! Onderweg zijn er een aantal gedenkwaardige momenten en overdenkingen, uiteindelijk

gaan we via de Stille Week op naar Paaszondag. Dan wordt de Paaskaars opnieuw ontstoken en mogen we ons laven aan het Licht. En licht hebben we nodig om te leven. Vooral in deze donkere en onzekere tijd snakken we naar lichtpunten. En die zijn er! We hebben allemaal vast ooit weleens het lied van Ede Staal gehoord: ‘’t Het nog nooit zo donker west of ’t wer altiid wel weer licht’. We hebben iets nodig om naar uit te kijken. Laten we ons de komende tijd bliermoedich en hoopvol blijven richten en uitkijken naar het feest van Pasen. Een hulpmiddel hierbij is misschien de veertigdagentijdkalender. Het thema dit jaar is: ‘Ik ben er voor jou’. Via de website van de Protestantse Kerk is een exemplaar gratis te bestellen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hem zelf te bestellen, dan kan dat ook via een van de kerkenraadsleden.

Streamen kerkdiensten

We blijven voorlopig nog alle kerkdiensten streamen vanuit de kerk in Oosthem. De diensten zijn rechtstreeks te volgen via de website protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Klik daarvoor op de (rode) LIVE-button.

Ook staat er een blauwe button voor het op een later moment (terug)kijken van de diensten. Via de gemeentemail informeren we iedereen over eventuele versoepeling van de coronamaatregelen en hoe wij als gemeente

daarmee omgaan. Afwachten en blijven hopen!

 

Bij de collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u overmaken met vermelding van het collectedoel naar het bankrekening t.n.v. Diaconie OAF, NL09RABO0334782880.

Voor de kerk kunt u uw ‘collectegeld’ overmaken naar:

Kerkvoogdij Abbega, NL27RABO0326100571, Kerkvoogdij

Folsgare: NL50RABO0359511031, Kerkvoogdij

Oosthem: NL74RABO0326100113.

Van harte aanbevolen!

Collecteopbrengsten

31 dec €95 Leger des Heils

3 jan €25 Diaconie

10 jan €90 Voedselbank

17 jan €65 Mercy ships

24 jan €25 KiKa

Ook waren er twee giften: €100 voor het Ghana Studiefonds en €200 voor Stichting Trijntje Beimers, St-Anneparochie/Tanzania.

Gemeenteberichten

Ontvangt u de gemeentemail met informatie over de diensten en het kerkelijk reilen en zeilen nog niet, maar wilt u dat wel graag, stuur dan even een berichtje naar Meike de Jong (meiketrienke46@gmail.com) en u

wordt toegevoegd aan de maillijst! Hebt u zelf geen email maar wilt u wel graag de nieuwsbrieven ontvangen? Geef dan even een seintje aan uw wijkouderling, en deze zorgt ervoor dat de nieuwsbrief bij u in de bus

komt.

Lief en leed

Er zijn in onze dorpen veel mensen met zorgen, ziekte en verdriet. Niet alleen degenen die getroffen zijn door het virus, maar ook de mensen die daardoor nu weinig tot geen bezoek krijgen, of waarvan een behandeling

wordt uitgesteld. Soms weten we het van de ander, maar lang niet altijd. Dat wij niet loslaten… Dat we er zijn voor elkaar, in woord en daad en gebed.

Verjaardagen en huwelijksjubilea in het Ringblad

Standaard worden in het Ringblad vermeldt de verjaardagen

van 80-jarigen en ouder en huwelijksjubilea van

25, 40, 45, 50, 55, 60 (etc.) jaar getrouwd. Wilt u niet dat uw verjaardag of huwelijksjubileum in het Ringblad

wordt vermeld, neem dan even contact op met uw ouderling of voorzitter van de kerkenraad.

Verjaardagen

12 feb dhr. R. Leijendekker, Skerwald 16, 8618NE Oosthem

16 feb mw. J. Boschma-Jorritsma, Easthimmerwei 6, 8773KP Folsgare

21 feb dhr. F. Kramer, Nijesyl 28, 8618NV Oosthem

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubileum

Op 1 maart a.s. is het echtpaar Jan en Afke Otter-Tjalsma, Abbegeasterketting 11, 8617LB Abbega, maar liefst 70 jaar getrouwd. Dat is een unicum!

Op 3 maart a.s. is het echtpaar Andela-Andrea, Skeender 7, 8773KS Folsgare, 45 jaar getrouwd. Zo ook op 4 maart a.s. het echtpaar Terwisscha van Scheltinga-de Klein, Easthimmerwei 26, 8773KP Folsgare.

Alle echtparen van harte gefeliciteerd met dit jubileum. We wensen jullie een mooie, gezegende vierdag toe.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*