Kerkdiensten

Zondag 1 juli Abbega

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Julia Feenstra

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 8 juli Folsgare

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Janneke Feenstra

Collecten: 1. Rode Kruis 2. Kerk

Zondag 8 juli ’t Anker Oosthem

17.00 uur ds. Jur Majoor en ds. Reinier Tuitman, Taizéviering

geen kindernevendienst

Zondag 15 juli Oosthem

9.30 uur ds. Reinier Tuitman, zangdienst, vanaf 9.00 staat de koffie klaar!

Kindernevendienst: Corine Slim

Collecten: 1. Maarten van der Weijden Foundation Elfsteden zwemtocht (zie onder) 2. Kerk

Zondag 22 juli Abbega

9.30 uur ds. O.C. Kerssen uit Sloten

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 29 juli Nijland

9.30 uur ds. Hans de Waal

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 5 augustus Abbega

9.30 uur ds. A. van der Honing, Joure

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 12 augustus Oosthem

9.30 dhr. W.F. Warnar uit Heeg

Collecten: 1. Zending 2. Kerk

Zondag 19 augustus Folsgare

9.30 uur dhr. Cees van Rijn uit Sneek

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

 

Taizéviering 8 juli

Deze bijzondere viering is opgezet in de stijl van de getijdendiensten zoals deze worden gehouden in het klooster van Taizé. Op deze plek komen jonge mensen uit allerlei landen samen. Ook vanuit het Bogerman College gaat jaarlijks een groep voor een week naar Taizé. Dit jaar vertrekken ze op zaterdag 14 juli. Het lijkt ons een mooi idee om daarbij stil te staan, door middel van een gezamenlijke Taizéviering in onze ring, voor iedereen die geïnteresseerd is in deze manier van vieren. Voor jong en oud, voor wie er voetstappen heeft liggen en voor wie er nog nooit is geweest… wees van harte welkom op zondag 8 juli om 17 uur in ’t Anker, Nessenwei 28 in Oosthem.

  1. Jur Majoor (predikant PG de Legean, en docent godsdienst CSG Bogerman) en ds. Reinier Tuitman

 

Daar zit muziek in!

Op zondag 15 juli wordt een extra muzikale viering gehouden in de Johanneskerk van Oosthem. Op het orgel speelt Sneker musicus Frans van der Hauw. Frans is vanaf zijn 14e jaar organist, en heeft heel wat muziek in huis! Hoor maar eens op https://www.youtube.com/watch?v=kaX_N7Gb974 Daarnaast zingen Jannie Brandsma en Nammen Gras de sterren van de hemel. Jannie is professioneel zangeres, zangcoach en zanglerares, en koordirigente. Hoor maar eens op  https://www.youtube.com/watch?v=Y7GEs_yh9pw&list=RDY7GEs_yh9pw&t=64 . Nammen heeft zangles van Jannie, en zijn gezang is dagelijks te horen vanuit de melkput, maar ook regelmatig op zondag in de kerk. Zin om samen te genieten van mooie muziek, om samen zingen ter ere van God, om samen horen naar drie bijzondere teksten uit de Bijbel die voor ons open gaat? Kom dan ook. Vanaf 9 uur staat de koffie klaar, bij mooi weer buiten. Binnen begint Frans dan alvast, met een mini-orgelconcert. Om half tien begint de kerkdienst. Iedereen is van harte welkom.

 

Bijzondere reünie in de dienst op zondag 12 augustus

In de week die volgt op deze zondag, wordt een internationale reünieweek georganiseerd voor en door de familie Nettinga. Deze familie is in 1878 geëmigreerd en bewoonde tot dat jaar een boerderij aan de Âld Rhien te Easthim.  De boerderij is in de vorige eeuw gesloopt. De familie woont verspreid over de wereld, vooral in de Verenigde Staten en Canada. De familie Nettinga is van plan om  op zondagochtend 12 august de dienst bij te wonen in de Johanneskerk, de kerk waarin hun voorouders zijn gedoopt en van waaruit ze zijn begraven. We heten hen uiteraard van harte welkom, en afgesproken is met de familie en met gastvoorganger W. F. Warnar, dat een deel van de dienst tweetalig zal zijn. Heel bijzonder, om zo als broeders en zusters samen te komen in Gods huis!

 

Zomertijd: geen kindernevendienst

In de periode van 22 juli tot en met 26 augustus wordt er geen kindernevendienst gehouden. Maar uiteraard zijn de kinderen wel van harte welkom. Achter in de kerk is in deze periode altijd  ‘KeK’materiaal aanwezig voor de jongsten onder ons. KeK staat voor Kinderen en Kerk. We hebben een tasje met zomerwerkbladen per zondag in de kerk liggen. Een tasje waar van alles zit, zodat de kinderen toch bij de dienst betrokken worden. De voorkant van het blad verschilt per week. De inhoud sluit aan bij het Oecumenisch leesrooster. Kinderen lezen het verhaal, en maken de opdracht en/of kunnen kleuren. Op de achterkant staat een omlijsting van pictogrammen met daarop de verschillende onderdelen van de dienst. De jongste kinderen kunnen dan de onderdelen die ze zien inkleuren. De oudste kinderen hebben ruimte om wat in te vullen over de dienst. Bijv. wat vond je bijzonder, waar is de collecte voor, en waarvoor is gebeden.  Wij wensen iedereen een goede zomervakantie toe.

De jeugdcommissie 

 

Lief en leed

Sijtze Gras, Rige 20 8617 LA Abbega, moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Zo loop je nog met ‘it ponkje’ door de kerk en zit je vol Elfstedenfietsplannen… en zomaar is alles anders. Wat een schrik en wat een zorg ineens, en vervolgens wekenlang. Voor Sijtze zelf uiteraard, maar misschien nog wel meer voor wie hem lief zijn. Wat waren ze blij toen hij weer naar huis kwam. Maar na een paar dagen moest Sijtze alsnog weer worden opgenomen. Weer een schrik en ook teleurstelling. We hopen dat je snel beter wordt, weer thuis mag zijn, en samen met Fokje weer wat op adem komen. Veel zegen.

Klaske Kramer-Kampen, Alde Skatting 1 8618 NG Oosthem, is geopereerd. Thuis moet zij verder herstellen. Alles zo kwetsbaar… alles wat zo gewoon leek; verre van! Tot overmaat van ramp is Klaske ook nog gevallen thuis, en heeft daarbij haar pols gebroken. Dat wij haar dragen in onze gebeden, en dus ook wat we voor haar kunnen doen.

Voor Hessel Boschma, Pytsjepolle 3 8618 NL Oosthem, en ook voor Annie blijven het onzekere tijden, en al zo lang. Onderzoeken lopen, maar het wachten is op resultaten die aanwijzingen kunnen geven voor de behandeling. Wachten, en onzekerheid… hoe moeilijk dat is, ervaren jullie letterlijk aan den lijve. Veel moed en kracht, hoop en geloof, maar vooral Liefde wensen wij jullie toe.

Ook anderen zijn er die niet bij name genoemd willen, van wie we weten dat zij zorgen hebben om zichzelf of om een geliefde. En soms ook weten we het niet. Dat wij hen dragen, dat we voor hen bidden, en er voor hen zijn.

 

Verjaardagen

5 juli dhr. P.H. Wiersma, Nessenwei 26, 8618 NM Oosthem

22 juli mevr. T. Kramer-Boschma, Nijesyl 28, 8618 NV Oosthem

23 juli mevr. A. Koopmans-Veninga, Wartenterp 17, 8617 LD Abbega

24 juli mevr. G. de Boer-Kloosterman, De Himmen 27, 8618 NP  Oosthem

30 juli dhr. J. Otter, Abbegeasterketting 11,  8617  LB  Abbega

4 augustus mevr. B. Hiemstra-de Groot, Skerwâld 24, 8618 NE Oosthem

21 augustus mevr. J. de Jong-Bosch, Skerwald 16, 8618 NE  Oosthem

Van harte gefeliciteerd!

 

Huwelijksjubilea

Drie werf hoera voor drie maal veertig jaar:

Op 30 juni echtpaar S.N. En H.M. Breeuwsma-Disse, Twiska 1, 8617 LE Abbega

Op 14 juli echtpaar H.en H. Boschma-Feenstra, Nessenwei 20-A, 8618 NM Oosthem

Op 11 augustus echtpaar R. en J. Kroes-van der Kamp, Nijesyl 38, 8618 NW Oosthem

Alle echtparen: van harte gefeliciteerd, en mooie vierdagen toegewenst!

 

Elfsteden zwemtocht 18 augustus

Graag herinneren we u nog aan de Elfsteden zwemtocht op zaterdag 18 augustus, wanneer

lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden de tocht der tochten zal zwemmen, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Op de website http://maartenvanderweijdenfoundation.nl/11stedenzwemtocht kun je alles erover lezen. In zijn kielzog zwemmen veel mensen een gedeelte mee, onder hen ook bijvoorbeeld Jelco Sikma uit Oosthem en Janneke Feenstra uit Abbega. In de kerkdienst van zondag 15 juli zal de diaconale collecte bestemd zijn voor dit goede doel.

 

Gebedskring “Bidden in de zomer”

Een extra zomeractiviteit voor als je wilt:

  • Bezig zijn met bidden
  • Ontdekken en doen
  • In de ontmoeting met de ander

Iedere vrijdagavond bij Marjo Huisman, Easthimmerwei 8 Folsgare

Voor nadere info: Marjo Huisman 06 42322808, of Kor Renkema 06 52335543

 

‘Een goed gesprek’

Na de zomer gaan we als gemeente weer ‘van start’ of beter gezegd: maken we weer een doorstart naar een nieuw seizoen. We haken aan bij het thema van de landelijke PKN: ‘Een goed gesprek.’ Ideeën worden uitgewisseld, voorbereidingen getroffen. Een enthousiast clubje is bij zomerse temperaturen al volop bezig met het winterwerk. Het activiteitenboekje zal medio september huis aan huis worden verspreid.

 

Startzondag 16 september

Aan het begin van het nieuwe seizoen een dienst waarin we stil staan bij wat voor menigeen de eerste keer was dat je in de kerk kwam: de dag waarop je werd gedoopt. We zijn voor deze dienst op zoek naar verhalen rond de doop, van uzelf, van de kinderen, of van anderen. Misschien zijn die verhalen verbonden aan bijvoorbeeld een doopjurk, die van generatie op generatie in de familie is, of een geboortelepel, of een rinkelbel, of wat ook maar… Het zou mooi zijn als er in de kerk zoveel mogelijk doopjurken en andere voorwerpen te zien zijn. Hebt u een doopjurk of een ander voorwerp, of een mooi verhaal, of misschien nog een idee? Neem dan even contact op. Ik zie uw reactie graag tegemoet!

  1. Reinier Tuitman

 

Afwezigheid predikant

Van 22 juli t/m 12 augustus zijn wij met vakantie. Als u in die periode beroep wilt doen op een predikant: waarneming is geregeld. Neemt u in dat geval contact op met Meike de Jong (531839) of Wilma van de Beek (06-13828049). De pastorie blijft gedurende deze periode bewoond. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u of jou een goede zomer toe te wensen, of je nu op reis gaat of niet. Heb een goede tijd, van rust, van zegen, van herademen en recreëren. Mei groetnis, ds. Reinier Tuitman

 

Agenda komende periode

15 september   Fietsen voor Ghana

 

Collecteopbrengsten

27-05-2018         KIKA                                      64,55 euro

03-06-2018        Voedselbank                     194,10 euro (samen met Nijland)

10-06-2018         Missionair werk               106,55 euro

17-06-2018        ALS                                        739,05 euro (tentdienst Oosthem)

 

Kopij voor het volgende Ringblad (23/8 – 20/9) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 17/8 a.s.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*