Kerkdiensten

Zondag 7 juli                      Folsgare, viering in de feesttent, m.m.v. koperblazersensemble

14.00 uur                            ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:        Corine Slim

Collecten:                           1. CliniClowns (www.cliniclowns.nl) 2. Kerk

Zondag 14 juli                   Abbega

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Collecten:                           1. Jeugddorp de Glind (www.rudolphstichting.nl) 2. Kerk

Zondag 21 juli                   Oosthem

9.30 uur                               ds. Bredenhoff, Wapenveld

Collecten:                           1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 28 juli                   Abbega

9.30 uur                               ds. W. Warnar, Heeg

Collecten:                           1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 4 augustus          gezamenlijke dienst in Nijland

9.30 uur                               ds. J. de Waal

Zondag 11 augustus       Oosthem

9.30 uur                               mevr. H. Dijkstra, Koudum

Collecten:                           1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 18 augustus       Abbega

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Collecten:                           1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 25 augustus       Folsgare, koffiedrinken na de dienst

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:        Margaretha Tuitman

Collecten:                           1. Diaconie 2. Kerk

 

Feesttentdienst

De eerste week van juli is het dorpsfeest in Folsgare. Alle activiteiten en spellen worden opgehangen aan het tot de verbeelding sprekende thema ‘Schots en scheef.’ Traditiegetrouw worden de feestelijkheden afgesloten met een gezamenlijke viering in de tent. En hoe mooi is dat: ook dit jaar zullen de koperblazers van v/h Hâld Moed er, onder bezielende leiding van Joke Krist, hun medewerking aan verlenen. Daar zijn we heel blij mee, en we kijken er naar uit! Aanvang is 14 uur, achterin de tent wordt een kindernevendienst georganiseerd, dus ook de jongsten kunnen gewoon mee. Na afloop van de dienst staat de koffie klaar!

 

Gezamenlijke dienst

Op zondag 4 augustus vieren we de eredienst samen met de gemeente van Nijland, in de kerk van Nijland. Een mooie gewoonte begint zo te ontstaan, om af en toe samen op te trekken, en als broeders en zusters te vieren met elkaar. Wie vervoer nodig heeft en dat niet zelf kan regelen: neem even contact op met één van de kerkenraadsleden, dan komt het vast en zeker in orde.

 

Kopje koffie

We willen wat vaker voor of na de dienst de gelegenheid bieden om samen een bakje koffie te drinken. Goed voor de onderlinge ontmoeting! Zo ook op zondag 25 augustus. Dan is er voor het eerst na de zomer weer kindernevendienst, en die week beginnen de scholen weer. Een mooie aanleiding voor een bakje en praatje.

 

Zomertijd: geen kindernevendienst

In de periode van 14 juli tot en met 18 augustus wordt er geen kindernevendienst gehouden. Maar uiteraard zijn de kinderen wel van harte welkom. Achter in de kerk is in deze periode altijd ‘KeK’materiaal aanwezig voor de jongsten onder ons. KeK staat voor Kinderen en Kerk. Iedere zondag ligt er voor elk kind een tasje in de kerk, waar van alles zit dat te maken heeft met het Bijbelverhaal van deze zondag. Om zelf mee bezig te zijn, gewoon in de kerk, en tijdens de preek. Ook zitten er voor de jongste kinderen plaatjes in die gaan over de verschillende onderdelen van de dienst: als je iets hebt herkend wat er in de kerkdienst gebeurd, kun je dat plaatje inkleuren. Voor de oudste kinderen is er de mogelijkheid om wat op te schrijven, bijvoorbeeld: wat vond je bijzonder, waar is de collecte voor, en waarvoor is gebeden.  Wij wensen iedereen een goede zomervakantie toe.

De jeugdcommissie 

 

Verjaardagen

22 juli mevr. T. Kramer-Boschma, Nijesyl 28, 8618 NV Oosthem

23 juli mevr. A. Koopmans-Veninga, Wartenterp 17, 8617 LD Abbega

24 juli mevr. G. de Boer-Kloosterman, De Himmen 27, 8618 NP Oosthem

30 juli dhr. J. Otter, Abbegeasterketting 11, 8617 LB Abbega

4 augustus mevr. B. Hiemstra-de Groot, Skerwâld 24, 8618 NE Oosthem

21 augustus mevr. J. de Jong-Bosch, Skerwald 16, 8618 NE Oosthem

Van harte gefeliciteerd!

 

Huwelijksjubilea

Op 25 juli zijn J. en W. van der Veen-Hoekstra, De Himmen 33, 8618 NP Oosthem, 45 jaar getrouwd.

Ook op 25 juli zijn J. en B. van Berkum-van Veen, De Himmen 19, 8618 NP Oosthem, 50 jaar getrouwd. Op 29 augustus zijn J. en M. Douma-Zijlstra, Wartenterp 21, 8618 LD Abbega, 40 jaar getrouwd. Alle echtparen: van harte gefeliciteerd, en veel zegen en goeds toegewenst!

 

Lief en leed

Van harte gefeliciteerd, voor alle jongeren die geslaagd zijn voor hun diploma! Namens de gemeente werd door de ouderlingen een kleine attentie langs gebracht op al die plekken waar vlaggen met boekentassen in de wind hingen te wapperen. Een klein gebaar, dat meestal erg op prijs werd gesteld. Veel goeds voor de toekomst, ook voor wie het niet heeft gehaald of nog een herexamen moet maken.

Met Wybren Sweering gaat het goed, al verblijft hij nog in de Ielânen, afd. Stinzen kamer 5, Harste 11, 8602 JX Sneek. Elke dag komt hij weer wat meer op krachten. Wybren, zegen en sterkte gewenst en tot ziens hopelijk binnenkort weer in Folsgare.

Anderen zijn er die thuis herstellen, in tehuizen verblijven, of staan voor een opname in het ziekenhuis. Niet iedereen wil met name worden genoemd, en soms ook weten we het niet van elkaar. Dat we er zijn voor wie het nodig heeft, zo getuigend van Gods Geest van liefde, vriendschap, zachtmoedigheid, zorgzaamheid.

 

‘Een goed verhaal’

Na de zomer gaan we als gemeente weer ‘van start’ of beter gezegd: maken we weer een doorstart naar een nieuw seizoen. We haken aan bij het thema van de landelijke PKN: ‘Een goed verhaal.’ Ideeën worden uitgewisseld, voorbereidingen getroffen. Een enthousiast clubje is bij zomerse temperaturen al volop bezig met het winterwerk. Het activiteitenboekje zal medio september weer huis aan huis worden verspreid.

 

Gezocht: meedenkers en –doeners voor de startzondag 15 september

De eerste dienst van het nieuwe seizoen wordt ‘anders dan anders.’ We zoeken nog één of twee enthousiastelingen die willen meedenken en meehelpen om deze startdienst vorm te geven, en ook het programma na de dienst. Interesse? Neem even contact op met ds. Reinier. Hoe meer samen bedacht en gedaan, des te meer plezier!

 

Uitnodiging voor de kinderen

Als start van het nieuwe seizoen willen we met elkaar naar museumdorp Allingawier. Wil je leven als een kleine boer? Steltlopen of zwieren aan de kabelbaan? Dit kan allemaal in het museumdorp. Kom ook ontdekken hoe de smid het paard beslaat en natuurlijk hoe drabbelkoek smaakt. Om het vervoer te regelen willen we graag dat je je uiterlijk 15 augustus opgeeft bij Margaretha Tuitman via 06-10798419. Voor de kinderen is de toegang gratis! Als er volwassenen zijn die mee willen (rijden) dan zouden we dat erg fijn vinden. We vertrekken om 13.00 uur en het duurt tot 17.00 uur.

De jeugdcommissie

 

Gezocht: meedenkers en – doeners aan een bijzondere ontmoeting

Al heel wat jaren heeft de Protestantse Theologische Universiteit een programma, Bridging Gaps genaamd (kloven overbruggen), dat theologiestudenten van over de hele wereld samen brengt in Nederland. De internationale ontmoeting maakt dat zij kennis maken met elkaars cultuur en leren met andere ogen naar eigen context en ook naar de Bijbel te kijken. Naast colleges volgen, gaan de studenten er ook op uit. Kerken in het land zijn gevraagd om studenten een weekend bij hen uit te nodigen. Zodat de studenten hun eigen achtergrond kunnen delen, en de kerk de studenten iets kan laten zien van het (kerkelijk) leven in Nederland. In het weekend van 12 en 13 oktober komen twee Indonesische studenten naar onze gemeente. We willen een mooi programma samenstellen, om hen zaterdags onze kerken, dorpen, boerderijen etc. te laten zien en te vertellen hoe wij leven. Zaterdagavond een gezellige maaltijd om van hen te horen hoe zij thuis leven en geloven. Zondags zullen ze daarover ook vertellen tijdens de kerkdienst. Na de dienst koffie en ontmoeting. En o ja, een slaapplek voor de zaterdagnacht moet ook geregeld. Wie lijkt het mooi om deze twee mensen te helpen zich welkom te voelen in onze kerk? Laat maar weten aan Margaretha (margarethatuitman@gmail.com of 0515-531303). Van harte aanbevolen!

 

Doorlopende inzameling voor de voedselbank Sneek

Het lijkt iets af te nemen, wat de hoeveelheid betreft. Maar het blijft hartverwarmend om te zien dat elke zondag opnieuw levensmiddelen worden ingezameld. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken in het leven van alledag. We gaan daarom vrolijk door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen! In het komende seizoen nodigen we iemand van de voedselbank uit om in een kerkdienst over hun werk te vertellen. Meer info: Marjo Huisman 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

 

Boeken uit de kerkbank zaterdag 20 juli, 10 augustus en 31 augustus

Als er zondags dienst is in de Johanneskerk, houden we de zaterdag ervoor een boekenruil in de kerk, van 14 tot 16 uur. We merken dat de belangstelling groeit, er komen meer mensen op af, er is veel aanbreng, en er wordt veel opgehaald. Kinderboeken, literatuur, boeken over theologie, detectives, er is voor elk wat wils. Ook is er koffie, thee en gezellige ontmoeting. De eerstvolgende keer is: 20 juli, de keer daarop: 10 augustus. Van harte welkom! Meer info: Geke Matton: 0515-531932 of gdw2@ziggo.nl

 

Herhaalde oproep: Fietsen voor Ghana, zaterdag 14 september

Beste fiets(st)er, voor de vijfde (en tevens laatste) keer verheugen we ons erop om een fietstocht ten behoeve van beter-en-meer onderwijs in Ghana te organiseren. Pak de agenda of kalender er maar bij en pomp de fietsbanden vol lucht; voor zaterdag 14 september dit jaar! Er zijn dit jaar weer 4 mooie routes uitgestippeld. Jong, oud, recreatief, sportief en/of gezelligheidsfietsers. Kortom, voor iedereen een route die past. Fiets jij dit jaar mee? We zouden het erg leuk vinden je (weer) één (-of meer!) kind(eren) naar school te zien fietsen! Deelnemen kan alleen, maar het is natuurlijk nog gezelliger om die dag met familie, vrienden, kennissen te fietsen!  Denk er niet te lang over na, schrijf je in via http://onderwijsvoorghana.nl Zijn er vragen of andere zaken die je met ons wilt bespreken? Neem dan even contact op met Jacob Looijenga, jacoblooijenga@kpnmail.nl of 0515-532149

De Ghana commissie: Janet, Ramiro, Theo en Jacob.

 

Agenda komende periode

Iedere zondag                                  inzamelen producten voor de voedselbank

Zaterdag 20 juli                                 Boeken uit de kerkbank, 14.00 uur Johanneskerk Oosthem

Zaterdag 10 augustus                    Boeken uit de kerkbank, 14.00 uur Johanneskerk Oosthem

Zaterdag 31 augustus                    Boeken uit de kerkbank, 14.00 uur Johanneskerk Oosthem

Zaterdag 14 september                Fietsen voor Ghana

Zondag 15 september                   Startzondag

 

Collecteopbrengsten

30-05 diaconie                               € 58,30
06-06 aanloophuis Sneek            € 108,85
09-06 zending                                  € 142,45
16-06 Papoea                                   € 64,00
23-06 KiKa                                           € 121,30
Gift Maarten v.d. Weijden           € 200,00

Afwezigheid predikant

Van 15 juli t/m 4 augustus zijn wij met vakantie. Als u in die periode beroep wilt doen op een predikant: waarneming is geregeld. Neemt u in dat geval contact op met Arendtje de Witte (531945). De pastorie blijft gedurende deze periode bewoond. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u of jou een goede zomer toe te wensen, of je nu op reis gaat of niet. Heb een goede tijd, van rust, van zegen, van herademen en recreëren. Mei groetnis, ds. Reinier Tuitman

 

Kopij voor het volgende Ringblad (29/8 – 3/10) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 23/8 a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*