Giften t.b.v. Diaconie

t.n.v. Protestantse Gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgare
Winsemiusstraat 21
8602 AM Sneek
Rek. nr: NL 09 RABO 033 478 28 80

Giften voor het Werelddiaconaat

Dit kan men ook rechtstreeks storten naar Kerkinactie te Utrecht
t.n.v Kerkinactie te Utrecht
Rek. nr: NL 89 ABNA 045 745 74 57

Als u particulier stort naar Kerkinactie te Utrecht en u vermeldt daarbij de Protestantse Gemeente te Oosthem-Abbega en Folsgare, dan draagt u bij aan het quotum dat we jaarlijks op moeten brengen.