’t Anker Oosthem

’t Anker Oosthem. De Doleantie en de voormalige gereformeerde kerk Alvorens aandacht te schenken aan het tegenwoordige kerkelijk centrum ’t Anker in Oosthem, is het nodig kort in te gaan op een stukje kerkgeschiedenis....

Laurentiuskerk Folsgare

Laurentiuskerk Folsgare. De oorsprong van Folsgare gaat terug tot een nederzetting die is ontstaan op een soort landtong die uitliep in de oude Middelzee. De oudst bekende betrouwbare naam van het dorp, “Foldesgara”, stamt...

Gertrudiskerk Abbega

De Gertrudiskerk van Abbega. Abbega is een terpdorp dat in de vroege middeleeuwen is ontstaan. De naam bestaat uit twee delen: “Abbe” (= een persoonsnaam) en “ga” (= dorpsgebied). Abbega betekent dus ”het dorpsgebied...

Johanneskerk Oosthem

De kerk van Oosthem. In de elfde eeuw werd in het oostelijke deel van de door bedijking ontstane Scherwolderhem het dorp Oosthem gesticht. De oudst bekende naam van het dorp “Astahem” dateert uit 1275....