Slow down

 

Wij zijn altijd bezig met klok kijken, tijd besparen, deze nuttig besteden en op tijd komen. Het gebruik van zogenaamde flitsbezorgers (vooral in de grote steden beschikbaar), met sprekende namen als Zapp, Gorillas en Flink, is in een halfjaar verdubbeld. Je boodschappen thuisbezorgd binnen tien minuten. Dat jaagt onze samenleving op. Dan kan een zomer voor veel mensen een welkome periode van rust zijn, van tijd nemen voor zaken waar je anders nooit aan toe komt. Heel bewust doe ik daarom tijdens de vakantie (als we eenmaal op tijd op ons vakantieadres zijn) mijn horloge af.

 

De filosoof Hans Achterhuis schreef een prachtig essay met de titel “Werelden van tijd” (2003). Daarin pleit hij voor een selectieve vertraging. Heel bewust overschakelen naar een rustiger tempo. Het probleem van een samenleving is, aldus Achterhuis, niet zozeer de algehele versnelling waarin we leven, maar eerder dat we geen ruimte meer nemen voor bepaalde ‘trage ervaringen’. En dat is niet goed. De mensen moeten weer meer tijd durven te nemen voor bepaalde slowe/sleauwe ervaringen en handelingen, zoals wandelen en fietsen. Overschakelen naar een bedaarder tempo en een kalmer leefritme.

 

Dat is het ritme van de natuur, van de schepping. Dat is, zo zou je kunnen zeggen, de selectieve vertraging die God ons gegeven heeft in de schepping. Wie goed leest ziet ook dat in het scheppingsverhaal sprake is van vertraging in de tijd. “En God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij …[Genesis 2,3]. Het is de eerste keer dat het woordje ‘heilig’ in de Bijbel voorkomt. En dat in combinatie met de tijd. Dat geeft dus aan hoe belangrijk het blijkbaar is om goed met de tijd om te gaan. Heel zorgvuldig. Door deze zevende dag wordt de tijd heel bewust even vertraagd. Na de zevende dag beginnen we weer te tellen bij één, etc. Selectieve vertraging van ruimte en tijd: een heel bewuste adempauze door en voor God ingelast. Gedwongen onthaasten.

 

De zomer is begonnen. Mensen gaan weer meer wandelen en fietsen. Een hoopvolle ontwikkeling. Durf te vertragen, op je eigen tijd. Neem de rust voor jezelf, voor je partner, de kinderen, voor familie en vrienden. Voor allen die belangrijk zijn in uw/jouw leven. Doe zo nu en dan eens je horloge af en neem de tijd. In goeie simmertiid tawinske!

Jan Finnema, Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*