J. Hitzert

Commissielid / Adm. begraafplaats Abbega en Oosthem

K. Kornelis

Lid College Kerkrentmeesters, Adm. plaatselijke commissie KRM Oosthem en Voorz. Commissie beheersraad

R. Eilander

Secretaris College Kerkrentmeesters en Secr. plaatselijke commissie KRM Oosthem