Kerkdiensten

Zondag 23 juni          Folsgare

9.30 uur          mw. H. Dijkstra (Koudum)

Organist          Fekke Bijlsma

Collecten        1. MAF Nederland

  1. Kerk Folsgare

 

Zondag 30 juni          Abbega

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Organist          Gerk Venema

Collecten        1. Diaconie

  1. Kerk Abbega

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 7 juli             Nijland – Kliederkerk

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Organist          Sietze Kraak

Uitgangscollecte         Kinderkerk

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 14 juli           Folsgare – tentdienst

m.m.v. 4 Strong Winds

14.00 uur        ds. Jan Finnema

Collecte          Stichting Wensambulance Noord Nederland

 

Bij de diensten

Vanaf zondag 7 juli gaan we weer gezamenlijk de zomerdiensten vieren met de buurgemeente Nijland. Op 7 juli begint dat met wel een heel bijzondere dienst. Een kliederkerk! Het thema van deze dienst is “samen ontdekken we de kerk”
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier met geloof bezig te zijn. Het elkaar ontmoeten, samen ontdekken en samen vieren staat centraal. Voor jong en oud de moeite waard. Er is ruimte voor ontdekking, gevolgd door een korte overdenking en afsluitend is er ruimte voor koffie met wat lekkers. De kliederkerk vindt plaats in en rondom de kerk en is geschikt voor iedereen, en duurt ongeveer tot 11.00 uur.
Het zou fijn zijn als een ieder wat lekkers meeneemt voor na afloop bij de koffie, zodat er een goed gevulde tafel met allerlei verschillende hapjes klaar staat! Graag tot ziens op zondag 7 juli! Namens de kinderkerk van Nijland

Het thema van de tentdienst in Folsgare is ‘van Hollandse bodem’. De band 4 Strong Winds zal ons in deze dienst muzikaal begeleiden.

 

Afsluitingsfeestje 4Kids

Zaterdagmiddag 22 juni van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur is er een feestelijke afsluiting voor alle kinderen (en ouders/familie) van de kinderen van 4Kids. In de pastorietuin zijn er allerlei leuke activiteiten. Van harte welkom!!

 

Tsjerkepaad 2024.

Dit jaar doen alle drie onze dorpen mee aan Tsjerkepaad. Het thema is ‘Rondjes om de kerken’. Tsjerkepaad is op zaterdag van 6 juli tot en met 14 september. De kerken zijn dan open van 13:30-17:00 uur.

Folsgare is al deze 11 zaterdagen geopend met o.a.. een expositie van schilderijen van Marijke, Mirjam en Rixt Rypma & Rinske Elsinga. Er is niet alleen informatie over de kerk, maar ook over oudheids-vondsten rond Folsgare.

Oosthem is 5 zaterdagen geopend: 13 juli, 27 juli, 10 augustus, 24 augustus en 7 september. Er is oa. een boeken-, een stilte- en een koffiehoek. Jorien Melissen laat een aantal van haar schilderijen zien en er liggen breiwerkjes van de breiclub voor het goede doel, Oekraïne. Ook is er regelmatig zang en muziek te beluisteren.

Abbega is drie zaterdagen open: op 6 juli, 3 augustus en 14 september. Op zaterdag 3 augustus exposeert Sietske Koopman-Engelsma met haar stillevens, landschappen en vogels. Voor de andere zaterdagen wordt nog invulling gezocht.

Alle drie de kerken zijn open van 13:30 – 17:00 uur. Gastvrouwen of -heren staan voor u klaar met koffie en thee en om u – desgewenst – iets te vertellen over kerk en orgel.

Wil je meer weten over Tsjerkepaad en andere kerken die deze zomer open zijn, kijk dan even op: https://tsjerkepaad.nl/

 

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren

De diensten vanuit Oosthem en Folsgare zijn rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega.

 

Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk?

Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0515-531945 of 06-231756 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl. Graag de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan jongmde@home.nl.

 

Verjaardagen 80+

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden toegewenst. En dat wensen we natuurlijk ook alle overige jarigen in deze periode toe!

2 juli                Mw. IJ. Wiersma-van der Zee, Rige 6, 8617 LA Abbega                            85 jaar

16 juli              Mw. A. de Witte-Nijdam, De Cingel 18, 8618 NK Oosthem                      82 jaar

 

Huwelijksjubilea

Dhr. J. de Boer en mw. J. de Boer – de Vries (Ekers-ein 9-A, 8773 KX Folsgare) zijn op 28 juni 50 jaar getrouwd. Folle lok en seine toegewenst en een mooie, feestelijke dag samen met familie en vrienden!

 

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar de bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09 RABO 0334 7828 80.

 

Collecte-opbrengsten afgelopen periode

12 mei Binnenlands diaconaat Kerk zijn met elkaar € 67,25

19 mei Indonesië Sterke vrouwen     € 120,95

26 mei Dokters van de Wereld          € 63,90

2 juni Stichting Edukans ontwikkelingshulp € 87,95

9 juni Kerk in Actie Missioniar werk Nederland     € 99,95

 

Hartelijk dank voor uw gaven!

 

Collectebonnen

Collectebonnen voor de Protestantse Gemeente OAF kunnen worden besteld bij mw. Willy Haringa, Garastrjitte 14, Folsgare, tel. 0515-569676 /06-15291745. Het verschuldigde bedrag graag overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 03261 17 865 o.v.v. collectebonnen. De volgende bonnen zijn bij Willy Haringa verkrijgbaar: wit € 0,50, geel €1,25, rood € 2,50, blauw € 5,00. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. Profijt voor elk!

 

Kopij volgende Ringblad (21/7 tot en met 1/9/2024) graag vóór 11 juli inleveren bij ds. Jan Finnema: jan.finnema@gmail.com.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*